Bu test artık uygulanmamaktadır. Lütfen Wisc-4 sayfasını ziyaret edin.

 

Wisc-r testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimi ile ilgili bilimsel sonuçlar elde ederek; çocuğunuza yönelik bir eğitim programı oluşturulabilir, olası durumlar için erken önlem alabilirsiniz. Bu testi sadece Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Wisc-r Testi eğitimini alarak, sertifika almaya hak kazanmış psikologlar uygulayabilirler.

Wisc-r testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını net bir şekilde ortaya çıkarır. Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir. Test bireysel bir testtir ve 6-16 yaş grubu bireylere tek oturumda tek kişiye uygulanır. Uygulama sırasında testör çocuğa soruları, yönergeye uygun bir şekilde yöneltir ve yanıtlamasını ister. Test uygulamasından sonra puanlama ve sayısal analizler yapılarak aileye raporlama yapılır.

1- WISC-R zekâ testi neden uygulanır?
6-16 yaş arasındaki bireylerin zihinsel düzeyini belirlemek amacıyla, Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Wisc-r Testi Uygulayıcı sertifikasına sahip psikologlar tarafından bireylere uygulanır.
Testin amacı, bireylerin zekâ düzeyinin yanı sıra sözel ve performans becerilerini ayrı ayrı ölçmektir. Testin sözel ölçekleri bireyin sözel bellek yeteneklerini ve yeterliliklerini ölçmek amacıyla kullanılır. Sözel ölçekler bireylerin eğitim geçmişlerine ve kültürel etkilere bağlı bir bölümü içerir. Testin performans ölçekleri ise kültürel etkilerden ve öğrenim geçmişinden bağımsız daha çok sözel olmayan algısal organizasyon, somut durumlara verilen hızlı tepkileri ve yeterlilikleri ölçmek amacıyla kullanılır.
Sonuç olarak testin sözel ve performans alt testlerinden elde edilen puanlar birlikte değerlendirilerek bireyin zekâ düzeyi, zekâsının özellikleri, sözel zekâsı mı performans zekâsı mı daha aktif tespit edilerek aileye, öğretmene gerekli önerilerde bulunulur ve bireye uygun bir eğitim ve öğretim planı oluşturulur.

2- WISC-R zekâ testi nasıl uygulanır?
Wisc-r zekâ testi iki oturumda, toplamda yaklaşık olarak 90 dakikada uygulayıcı psikolog tarafından uygulanır.
12 alt testin 6 tanesi sözel,6 tanesi performans kısımda yer alır ve sözel bölüm uygulandıktan sonra 15 dakika mola verilerek testin ikinci kısmı olan performans testler kısmına geçilir. Performans testler kısmı bittikten sonra testin yorumlaması ve puanlaması yapılarak aileye geribildirim verilir.

3- WISC-R zekâ testi ne zaman uygulanır?
Wisc-r zekâ testi 6-16 yaşlarındaki bireylere en erken altı ayda bir olmak üzere uygulanabilir.

4- WISC-R zekâ testi sonuçları ne için kullanılabilir?
WISC-R zekâ testi bireyin zekâ düzeyini ve özelliklerini, bireyin geliştirmesi gereken ya da üstün olan becerilerini ortaya çıkaran en güvenilir test olduğu için sonuçları devlet kurumları içinde (okul, hastane vb.) oldukça önemlidir. Örneğin test sonuçları üstün zeka olarak ortaya çıkan birey için ilgi alanları ve üstün olan becerileri yönünde bir eğitim planı oluşturulabilir. Tam tersi zekâ düzeyi sınırın altında ve geride olan bireyler içinde geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek yine özel bir eğitim planı oluşturulabilir. Her iki durum içinde devletin sunduğu ücretsiz özel eğitim imkânlarından yararlanılabilir. Bunların dışında test sonuçları, hiperaktivite, dikkat eksikliği, özel öğrenme güçlüğü gibi durumlarla ilgili olarak da aileyi ve okulu bilgilendirme, yönlendirme imkânı sunmaktadır.

 

Sunday the 17th. Üstün Zekalı Çocuklar Akademisi - Joomla Site Templates