Uzmanımız Psikolog Feyza Gökalp 2012 yılında Üstün Zekalı Çocuklar Akademisi ailesine katılmıştır.
 
Psikolog Feyza Gökalp 1990 yılında İstanbul Üniv. Psikoloji bölümünden mezun olmuş, 1992 yılında İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsünde yüksek lisans  eğitimi almış, ”Çocuk İstismarı” ile ilgili araştırmalar yapmıştır.1992’den itibaren çeşitli eğitim kurumlarında psikolojik danışmanlık ve idarecilik yapan Gökalp ,1999-2006 yıllarında İstanbul Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsü'nden eğitim alarak psikodrama terapisti ünvanını almıştır. 2001'den itibaren çeşitli kurumlarda çocuk, ergen ve  anne-baba psikodrama gruplarını yönetmiştir. Yine AÇEV’in “Anne Destek Programı” eğitimci sertifikasını alarak  okullarda annelere yönelik destek eğitimi yapmıştır.
 
Projektif Testler Derneğinden  psikanalitik yönelimli projektif kişilik testleri (CAT,TAT,İnsan Çiz) ve psikanaliz eğitimi almış ve  özel bir danışmanlık merkezinde çocuk ve ergenlerle çalışmıştır.
 
2003 yılında İPD'den WISC-R uygulamacı sertifikası aldıktan sonra, 2006 yılında Üsküdar Rehberlik Araştırma Merkezi’nde görevli olarak çalışmıştır. Uzun yıllar Tamer Ergin'den aldığı PASS teorisi uygulama ve değerlendirmeleri  eğitimini çocuklarla gerçekleştirdikten sonra, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi'nden CAS (Çocuklar için Bilişsel Değerlendirme Testi) uygulama sertifikasını almıştır.
2005 yılında Reyhana Seadat'tan zor çocuklarla  oyun terapisi eğitimi almıştır.
2007-2008 yıllarında  İsrail Aile Danışmanlığı& Kriz Önleme Merkezi ve Bakış Danışmanlık tarafından verilen Aile ve Çift Terapisi  Eğitimini almıştır.
 Rehber öğretmenlere yönelik, ”Dikkat” “Etkili öğrenme” , ebeveynlere yönelik “Anne baba tutumları” , “ Çocuk Gelişimi” ,”Ergenlik Dönemi”, “İletişim” , öğretmenlere yönelik “Bilişsel Becerilerin Desteklenmesi” ,” Etkili Sınıf Yönetimi” ,  “Öğrenme Stilleri” “Psikodrama Yaşantı Grubu” ,öğrencilere yönelik “Etkili Öğrenme Becerileri”, “Sınav Kaygısı” vb. eğitimler vermiştir.  Halen özel bir kurumda psikolojik danışman olarak çalışmaktadır.
Çocuk ve ergenlerde davranış ve uyum sorunları, kendine güvensizlik, korku ve kaygılar, okulda yaşanan sorunlar, dikkat eksikliği, sınav kaygısı vb konularda çocuk merkezli aile danışmanlığı vermekte ve çocuklarla terapotik çalışmalar yapmaktadır.

Sunday the 17th. Üstün Zekalı Çocuklar Akademisi - Joomla Site Templates