• Okumayı sever ve fen raporlarını yorumlayarak bir ilgi zemini oluşturur.
 • Fen bilgisi konusunda otorite olan kaynakları tarar.
 • Fikir ve hipotezleri test etmeye yönelik deneyler yapar.
 • Fen ve teknik araçları kullanabilir ve bunlara vakıf olur.
 • Yerinde ve yeterli veri seçer.
 • Verilerden geçerli çıkarımlar yapar ve tahminlerde bulunur.
 • Problem çözmede kullanılan teknik ve süreçlerin altında yatan varsayımları tanır ve değerlendirir.
 • Fikirleri hem niceliksel hem de niteliksel ifade edebilir.
 • Fen Bilgisini toplumsal değişim için kullanır ve uygular.
 • Bilinen gerçek ve kavramlardan yeni ilişki ve fikirler oluşturur.
 • Bilimsel gözlem, veri toplama ve yorum yapma becerileri vardır.
 • Problemlere yönelik duyarlılığa, yeni fikirler geliştirme yeteneğine, değerlendirme yeteneğine sahiptir.
 • Devamlı meraklıdır.
 • Tutarsızlıkların tespitinde tetiktir.
 • Yüksek düzeyde mekanik düşünmeye sahiptir.
 • Uzay ilişkilerine ilgi duyar.
 • Planlama ve iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyar.
 • Çabuk öğrenir, kavrar, akılda saklar.
 • Genelleme ve soyutlama yaparak elindeki bilgiyi diğer alanlara aktarabilir.
 • Düşünceleri ve nesneleri sistematik biçimde bir araya getirebilir.
 • Sorgulamalarında“ne”,“nasıl”,“neden” sorularının ötesine ulaşmaya çalışır
 • Birbirini takip eden konular ve olaylar dizisi karşısında bir sonraki adımı takip edebilir.
 • Bir alanda öğrendiği konu ile başka bir alanda öğrendiği konu arasında mantıklı ilişkiler kurabilir.
 • Olaylar arasındaki bağıntıları, sebep sonuç ilişkilerini ve benzerlikleri yaşıtlarından daha çabuk ayırt edebilir.
 • Öğrendiklerini yeni ve farklı alanlarda kullanabilir.
 • Çeşitli konularda mantıklı eleştiri getirebilir.
 • Bir kez öğrendiğini kolay kolay unutmaz.
 • Kimsenin aklına gelmeyecek sorular sorar.
 • Bir cümlede ya da sözde, doğrudan bildirilmeyen, kastedilen anlamları bulup çıkarabilir.
 • Sorun çözümünde karmaşık yöntemler kullanabilir.
 • Yetişkin denetimi olmaksızın bir proje, deney üzerinde çalışabilir.
 • Arkadaşlarının etkinliklerini örgütleyip planlayabilir.
 • Yeni deneyler yapmaya isteklidir.
Sunday the 17th. Üstün Zekalı Çocuklar Akademisi - Joomla Site Templates