• Verilerin ele alınmasında, düzenlenmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir.
 • Zihinsel çevikliğe sahiptir.
 • Orijinal yorumlar yapar.
 • Fikirlerin iletilmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir.
 • Göze çarpan genelleme yeteneği vardır.
 • Yazılı iletişimden ziyade sözlü iletişimi tercih eder.
 • Aynı problem çözümüne yönelik değişik yöntemleri kullanır.
 • Olağan dışı matematiksel işlemler yapar.
 • Gayret gerektiren olağan dışı problemler sorar.
 • Uygulamaya, analize, senteze ve değerlendirmeye odaklanır.
 • Problemi kısa sürede çözer.
 • Matematiği başka kategorilere entegre edebilir.
 • İlgisiz gibi görünen işlemler arasında ilgi kurar.
 • Yanlış ve doğruyu seçme güçleri fazladır.
 • Yaşıtlarının çözemediği zor problemleri çözebilir.

 

.

Sunday the 17th. Üstün Zekalı Çocuklar Akademisi - Joomla Site Templates