WISC- IV testi WISC-R testinin güncel versiyonudur.

 

GETİRDİĞİ YENİLİKLER

WÇÖZ-IV(Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)

Ülkemizde zeka testlerinin son sürüm olanlarından geçerlik ve güvenirlilik çalışması Psikologlar Derneği tarafından 2013’te yapılan WISC-IV’ün (Wechsler Intelligence Scale for Children) kullanılmaya başlanması, değerlendirmesi yapılan çocukları tanıma için yeni olanaklar getirmiştir.

 

WISC’in önceki sürümlerinde olmayan yeni faktörler ve dönüştürülmüş puanların olması, yeni alt testlerin eklenmesi ve bu puanlar arasında ikili karşılaştırmaların yapılması bu olanaklar arasında sayılabilir. WISC-R testinde üç bileşik puan elde edilirken(Sözel ZB, Performans ZB, Toplam ZB), WÇZÖ-IV ile birlikte beş dönüştürülmüş puan [Tüm Ölçek Zekâ Puanı(TÖZP), Sözel Kavrama Dönüştürülmüş Puanı (SKDP), Algısal Akıl Yürütme Dönüştürülmüş Puanı (AADP), Çalışma Belleği Dönüştürülmüş Puanı (ÇBDP) ve İşlemleme Hızı Dönüştürülmüş Puanı (İHDP)] hesaplanmaktadır.

 

SKDP (Sözel Kavrama Testi)

Akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, Sözel bilgi ve sözel ifade yeteneğini ölçer. Her görev, işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir.

 

AADP (Algısal Akıl Yürütme Testi)

Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Alt testler; görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, idare etmeye- yönetmeye ilişkin işlevlerde kullanılan yetenekleri gerektirir.

 

ÇBDP (Çalışma Belleği Testi)

Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev, seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon yeteneklerini gerektirir.

 

İHDP (İşlemleme Hızı

Zihinsel işlemleme hızı ve harf-motor işlemleme hızını ölçer. Her iki görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini, gerektirir.

 

WISC-IV’ün DEHB’nin tanınması konusunda da getirdiği yenilikler vardır. Testin getirdiği en dikkat çekici özellik, Çalışma Belleği ve İşleme Hızı dönüştürülmüş puanlarının hesaplanmasıdır. WISC-IV’ün, DEHB tanısı koymada bir araç olarak kullanılması henüz kesinlik kazanmamış olsa da, DEHB tanısı alan çocukların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemede ve tedavi programlarının planlanmasına yardımcı olmada,test sonuçlarının yararlı olabileceğine değinilmektedir (Schwean ve McCrimmon 2008).

Yine araştırmacılar DEHB’de sözel alt testler ile Dikkatin Çeldirilebilirliği/ Çalışma Belleği dönüştürülmüş puanlarının, sözel olmayan alt testlere göre akademik başarıyla daha yüksek koreslayon gösterdiğini saptamışlardır(Mayes ve Calhoun 2007). Ayrıca, DEHB’de Özgül Öğrenme Güçlüğü’nün (ÖÖG) en güçlü yordayıcısı olarak Dikkatin Çeldirilebilirliği/Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı dönüştürülmüş puanlarının olduğunu ve sözel zekâyı ölçen alt testlerin akademik başarının düzeyini yordamada daha etkili olduğu öne sürülmüştür.

Bu test Akademi'de uygulanmaktadır.

Bilgi için 0216 455 69 19

Friday the 19th. Üstün Zekalı Çocuklar Akademisi - Joomla Site Templates