Üstün zekalı çocukların doğduğu andan itibaren normal çocuklardan farklılaşan gereksinimleri vardır. Bu çocukların potansiyellerini performansa dönüştürebilmesi,  yaşamdan doyum sağlayan mutlu ve dengeli birey olarak yetişmesi, gelecekte tatmin olabilmesi, sağlam bir sosyal ve duygusal gelişimin yanında iki şeye bağlıdır. Bir, zaten sahip oldukları deha; iki, bu dehayı ürüne veya sonuca dönüştürecek yöntem.

Çocuklar dehalarını kullanabilecekleri yöntemleri edinmelerini sağlayacak eğitimi okulda alamazlarsa, damgalanmış üstün zekalılar olarak hayatlarına devam ederler. Bir üstün zekalının performansına hiç ulaşamayabilir ve en kötüsü asla tam olarak tatminkar bir yaşam süremeyebilir.

Bir üstün zekalı çocuğun ürün verebilmesi için dehasının bir sacayağı üstünde durması gerekir. Nedir bu üçayak:

1- Düşünmeyi bilmek (eleştirel düşünme, sınıflama, neden sonuç belirleme, ilişkileri fak etme, özetleme)

2-Yaratıcılık

3-Tutku/ Motivasyon/Merak

 

Eleştirel düşünme özet olarak gerçeği hayalden ayırt edebilme, uygun ve ilişkili olanı, uygun ve ilişkili olmayandan ayırt edebilme, ölçütlere göre yargılama, öncelikleri belirleme, kanıt toplama, belirsizliği fark etme gibi becerileri gerektirir. Yaratıcı düşünmek; yeniden tasarlamak, birleştirmek, eklemek, yeni nesneler, kavramlar üretmektir. Tutku ise TDK'ya göre “Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç” .

Günümüz çocukları modern hayatın ve bozuk eğitim sisteminin sonucu olarak bu üçüne sahip olmadan yetişiyor, meslek sahibi oluyor. Sadece not, maddi kazanç veya mevki isteyen, gerçekten neyi önemsediğini bilmeyen çocuklar rotasını hep yanlış tarafa çeviriyor.  Bunun sonucunda hayatta doyma ve tatmine ulaşmak üstün zekâlı çocuklar için mümkün olmuyor, iyi işlere, kazançlara, mevkilere sahip olsalar da hep bir eksiklik ve huzursuzluk hissediyorlar. Aynı zamanda tutkusuna yönelmemiş yetenekli insanların topluma katkısı da o ölçüde azalıyor ve  'Biz ülke olarak neden bilim üretemiyoruz' yakınmasını sıkça işitiyoruz.

 

Banu Erciyes

Üstün Zekalılar Öğretmeni

Üstün ZekalıÇocuklar Akademisi Kurucusu 

Hakkında

Sunday the 17th. Üstün Zekalı Çocuklar Akademisi - Joomla Site Templates