Türkiye'de genel kabul görmüş 2 zeka testi bulunmaktadır. Bu testlerden Standford Binet Zeka Testi  6 yaş öncesi çocukluk döneminde de uygulanabilmektedir. Bu nedenle okul öncesi dönemde bu test kullanılmaktadır. Bu testin 3-6 yaş

Türkiye standardizasyonu bulunmaktadır. Biz Akademi olarak 4 yaşından sonra uygulanmasını uygun bulmaktayız.

Testlerden diğeri WISC-4 Zeka Testi (6 - 1 6 yaş zeka testi) ise 6 yaş sonrasında uygulanabilmektedir. Bu nedenle 6 yaş sonrasında tercih edilmektedir.

Dikkat: Stanford Zeka Testinin ülkemizde sadece 3-6 yaş için standardizayonu yapılmıştır. Bu nedenle 6 yaş zeka testi için WISC-R Zeka Testi (6 - 1 6 yaş zeka testi) uygulanmalıdır.

 

 

 

Sunday the 17th. Üstün Zekalı Çocuklar Akademisi - Joomla Site Templates